Miljøvenligt malerfirma

Miljøvenligt malerfirma i københavn

M&N Malerne tager

hensyn til miljøet

Hos M&N Malerne er det vigtigt for os at tage aktivt del i samfundet, og derfor lægger vi vægt på at udvikle og arbejde med vores virksomheds sociale ansvarlighed (CSR).

Miljøbevidsthed er i højsædet

hos M&N Malerne

Vi vil være miljøbevidste, samtidigt med at vi bevarer vores høje kvalitet og et fornuftigt prisniveau.


Målet er, at vi hos M&N Malerne er medvirkende til at sikre kommende generationer et rent og alsidigt miljø.

M&N Malerne vil derfor 

fortsat

1. Overholde alle gældende love og regler på miljøområdet.

2. Efterspørge miljøvenlige produkter.

3. Stille miljøkrav til vores underleverandører


Hvad er CSR?


Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion med interessenterne. ’Virksomhedens samfundsansvar’ er en dansk betegnelse for begrebet. 


Virksomheder viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med deres interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar. (Rådet for Samfundsansvar, 2010)